دانشگاه پيام نور در يك نگاه

عدالت آموزشي در پهناي ايران و جهان

آموزش از راه دور

آموزش الكترونيكي

آموزش براي همه

آموزش براي همه،همه جا و همه وقت

يكسان سازي و استانداردآموزش

پايگاه اصلي دانشگاه الكترونيكي

بزرگترين سيستم آموزش متمركز

شيوه پذيرش سراسري/فراگير/الكترونيكي

 

دانشگاه پيام­نور استان تهران در يك نگاه

حدود 000/120هزار دانشجو در سطح استان تهران

حدود950  رشته­گرايش­محل در تمامي مقاطع تحصيلي

داراي 19مركز و واحد دانشگاهي

بزرگترين كتابخانه پيام­نور

 

دانشگاه پيام­نور مركز شميرانات در يك نگاه

بزرگترين مركز فني ومهندسي دانشگاه پيام­نور

حدود 40 رشته گرايش فني ومهندسي

دارا بودن رشته خاص همچون رباتيك و نفت

بزرگترين مجموعه آزمايشگاهي در حال راه­اندازي

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما